6 резултата за "временно настаняване"

Поне месец ще могат да останат жертвите на трафик на хора в приютите за <span class="highlight">временно</span> <span class="highlight">настаняване</span>

Поне месец ще могат да останат жертвите на трафик на хора в приютите за временно настаняване

За да се продължи постигнатото в първоначалния период и да се подпомогне реинтеграцията, законът вече ще предвижда възможност и за разкриване на допълнителни приюти за последваща реинтеграция на жертвите.

/ Юлиана Колева 4

още