2 резултата за "въздържал се"

Светла Цачева, върховен съдия: Гражданските дела вече приключват по-бързо

Светла Цачева, върховен съдия: Гражданските дела вече приключват по-бързо

... възможността членовете на ВСС да се крият чрез въздържане от гласуване ... съд поради огромния процент  "въздържали се", който провали избора, сочи за ... безпомощност да се вземат решения, казва Светла Цачева ...

/ Петя Владимирова 11

още