4 резултата за "в. 7 дни спорт"

Вестник "<span class="highlight">7</span> <span class="highlight">дни</span> <span class="highlight">спорт</span>" беше порицан от Комисията за етика <span class="highlight">в</span> печатните медии

Вестник "7 дни спорт" беше порицан от Комисията за етика в печатните медии

Това е най-сериозното и тежко решение, което комисията може да вземе по казуса. Изданието е нарушило т.2 .5.2 от Етичния кодекс с използването на "обидни квалификации при посочването на расовата принадлежност на футболистите с негативен характер".

/ Дневник 17

още