4 резултата за "глобална инициатива"

Dirty deeds done dirt cheap

Мръсни дела за без пари.(Великата песен на AC/DC е писана през 1976 г. и е вдъхновена очевидно не от дейността на българските управляващи, а от анимационен герой: Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Holidays, Sundays, and Special Rates).

/ Радан Кънев, radankanev.blogspot.com 5

още