15 резултата за "длъжности"

Изискванията за заемане на академични <span class="highlight">длъжности</span> по природни науки, математика и информатика се променят

Изискванията за заемане на академични длъжности по природни науки, математика и информатика се променят

Съгласно приетите изменения се премахва деленето на броя на авторите при отчитане броя на публикациите за даден учен поради факта, че науката в цитираната област е колективно дело.

/ Дневник 13
Таванът на кметската заплата ще се изравни с министерската

Таванът на кметската заплата ще се изравни с министерската

Две проектонаредби, с които да се променят правилата за определяне на заплатите в държавната и местната администрация, публикува правителството за обществено обсъждане. Обяснението е, че от 2012 г., когато сега действащата нормативна уредба е приета, са се ...

/ Дневник 5
Обявени са първите 10 професии, за които ще се издава синя карта

Обявени са първите 10 професии, за които ще се издава синя карта

Министерството на труда и социалната политика обяви първите десет професии - всички от областта на информационните и комуникационните технологии, за които могат да бъдат наемани граждани на държави извън Европейския съюз с т. нар. синя карта.

/ Дневник 65
Повишават се изискванията за висшите ръководители в МВР

Повишават се изискванията за висшите ръководители в МВР

Поне 5 години стаж на ръководна длъжност в МВР вече ще са необходими, за да бъде преназначен някой на висша ръководна длъжност в системата на вътрешното ведомство. Това се разбира от новата наредба за преназначаване на държавните служители в Министерството ...

/ Юлиана Колева 26
Парламентът гласува по принцип отпадането на поправката "КРИБ" в закона за публичност на имуществото

Парламентът гласува по принцип отпадането на поправката "КРИБ" в закона за публичност на имуществото

Ако промените бъдат гласувани и на второ четене, ще отпадне задължението имуществото си да отчитат членовете на управителните и контролните органи на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, чиито представители са ...

/ Дневник 8
РЗС отстъпи леко за публичността на доходите на представителите на обществени организации

РЗС отстъпи леко за публичността на доходите на представителите на обществени организации

Депутатите на Янев са внесли изменение между първо и второ четене на законопроекта, скоростно гласуван в четвъртък, с което на задължително публикуване подлежи имуществото на представителите на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна ...

/ Дневник 10

още