3 резултата за "домове за възрастни хора"

Недостигът на <span class="highlight">домове</span> <span class="highlight">за</span> <span class="highlight">възрастни</span> <span class="highlight">хора</span> е един от най-големите проблеми на социалната сфера в България

Съдържание от "ЕОС Матрикс"

Недостигът на домове за възрастни хора е един от най-големите проблеми на социалната сфера в България

Домовете за възрастни хора са инветиционна ниша с огромен потенциал. Само за първите месеци на ... тази ниша е увеличил осреднената за пет години стойност от 2 ...

/ "ЕОС Матрикс" 0

още