5 резултата за "езиковед"

Нашият политически език

Нашият политически език

Българската политика си остава говорене, в което самата личност на лидера – с жестове, мимики и интонации – трябва да допълва онова, което мисълта въобще не е в състояние да предаде. Не че словата, които се изричат у нас, са чак толкова сложни, по-скоро ...

/ Тони Николов 94
В защита на забранената дума

В защита на забранената дума

Коя може да е най-опасната дума, за да бъде поставена под ембарго там, където "гражданите са овце"? Коя е тя, щом е достатъчно "на властта да й хрумне какво не бива и всички веднага са се усетили, по силата на някаква телепатия"?

/ Любослава Русева 105

още