22 резултата за "експанзия"

Рисковете пред кредитната експанзия

Едно от знаковите събития на изминалата 2007 г., което вероятно до голяма степен ще определя динамиката на американската (а и частично на световната) икономика в средносрочен план, беше жилищната криза в САЩ. Стагнацията на кредитните пазари в глобален ...

/ Industry Watch 0

още