17 резултата за "жилищна сграда"

Издадените разрешителни за строеж продължават да намаляват

Издадените разрешителни за строеж продължават да намаляват

През първо тримесечие на 2009 г. се запазва тенденцията значителен брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради да се издават в по-големите административни, курортни и производствени центрове

/ Дневник 15

още