15 резултата за "заверка"

Българските пенсионери в Турция ще обявяват, че са живи, 2 пъти годишно

Българските пенсионери в Турция ще обявяват, че са живи, 2 пъти годишно

Българските граждани, получаващи пенсии на базата на споразумението между правителствата на България и Турция за изплащане на български пенсии в Турция, са задължени по силата на това споразумение два пъти в годината да декларират пред българските власти, ...

/ Дневник 27
От утре отпада необходимостта от <span class="highlight">заверка</span> на официални документи в ЕС

От утре отпада необходимостта от заверка на официални документи в ЕС

Регламентът се отнася единствено до автентичността на официалните документи, така че държавите ще продължат да прилагат своите национални правила за признаването на съдържанието и действието на официалните документи, издадени в други държави от съюза.

/ Дневник 11
Отпада изискването за <span class="highlight">заверка</span> с апостил на българските дипломи за европейски страни

Отпада изискването за заверка с апостил на българските дипломи за европейски страни

Документите, с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език от заклет преводач, предвижда ...

/ Дневник 12
Мерките срещу кражби на фирми са публикувани за обсъждане

Мерките срещу кражби на фирми са публикувани за обсъждане

Промените в закона въвеждат задължението да бъдат нотариално заверени, както подписа, така и съдържанието на документите, които се подават в Търговския регистър при прехвърляне на предприятия или дружествени дялове.

/ Дневник 10
Адвокатите искат да поемат част от функциите на нотариусите

Адвокатите искат да поемат част от функциите на нотариусите

Висшият адвокатски съвет предлага с промяна в закона адвокатите да получат правото да издават удостоверения и да заверяват копия от оригинални документи, които не подлежат на вписване. Сега тези дейности се извършват само от нотариуси, пише "Капитал Daily" ...

/ Дневник 43

още