8 резултата за "законодател"

Недопустимо е през преходните разпоредби да бъде изменян закон, нямащ нищо общо

Недопустимо е през преходните разпоредби да бъде изменян закон, нямащ нищо общо

"Няма пречка ЗИД на Закона за потребителския кредит да бъде внасян и през някой бъдещ закон за космическото пространство, например" – становище на Съюза на юристите

/ Съюз на юристите в България 33
Осигурителният институт все пак ще консултира коя формула за пенсия е по-изгодна

Осигурителният институт все пак ще консултира коя формула за пенсия е по-изгодна

Експертите на Националния осигурителен институт (НОИ) ще подпомагат хората при избора по коя методика да бъде изчислена пенсията им, за да бъде тя по-благоприятна за тях.

/ Дневник 12

още