1 резултат за "законопроект за отнемане в полза на държавата на имущество"

За и против законопроекта за отнемане на имущество

Българският законопроект, подготвен от Министерството на вътрешните работи, предвижда въвеждането на особено производство за отнемане в полза на държавата на имущество придобито ... се прилага както по отношение на лица, за коит

/ Димитър Марков, Център за изследване на демокрацията 0

още