438 резултата за "замърсяване на въздуха"

Имало ясна корелация между замърсяването със серен диоксид и работата <span class="highlight">на</span> ТЕЦ "Марица 3"

Имало ясна корелация между замърсяването със серен диоксид и работата на ТЕЦ "Марица 3"

Сандов подчерта, че серният диоксид има сериозно негативно влияние върху здравето, като хората, които имат белодробно заболявания, особено децата с астма, са принудени да бягат от района

/ Андриян Георгиев 25

още