378 резултата за "замърсяване на въздуха"

Сметната палата даде десет препоръки <span class="highlight">на</span> екоминистъра за мръсния въздух

Сметната палата даде десет препоръки на екоминистъра за мръсния въздух

Въпреки че министерството на околната среда и водите провежда ... държавната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух, то не изпълнява ... си по закон, сочи одит на Сметната палата.

/ Дневник 32

още