6 резултата за "зелен град"

Ако можех да гласувам

Ако можех да гласувам

Имам предложение: нужен е закон, който задължава партиите да представят предизборна програма в началото на изборната кампания и програмата да съдържа приоритети и позиции как ще бъдат изпълнени ангажиментите и обещанията в нея. А ако ги нямат, да не им се ...

/ Рене Бустен 56

още