129 резултата за "изпълнение"

Поправки в ГПК ще превърнат съдебното <span class="highlight">изпълнение</span> в репресия

Поправки в ГПК ще превърнат съдебното изпълнение в репресия

Съдебните изпълнители ще имат правомощия да оказват въздействие и натиск извън разписаните им в закона правомощия, и то по искане на един предполагаем кредитор единствено въз основа на негово твърдение.

/ Висш адвокатски съвет 15

още