6 резултата за "институти"

Какво иска БАН

Какво иска БАН

Днес БАН има над 800 звена, разпределени в 42 автономни института и 8 специализирани звена, и персонал 6500 души, от които 3000 учени – 1000 от хуманитарните и обществените науки.

/ Лазарин Лазаров 74

още