4 резултата за "ислямизация"

Мюсюлманското вероизповедание трябва да е българско и далеч от политиката, обяви Костов

Мюсюлманското вероизповедание трябва да е българско и далеч от политиката, обяви Костов

"Българската държава трябва да наблюдава всички училища, които преподават религия, за да гарантира че там няма чужди средства и не се проповядват радикални форми", допълни бившият премиер.

/ Дневник 131
Проблемът за достоверността на някои домашни извори, трайно залегнали в българската историография

Проблемът за достоверността на някои домашни извори, трайно залегнали в българската историография

Разпространението на исляма в Родопите се е извър­шило не чрез пряко насилие и масови акции, организирани от султана, а по икономически причини, по личен избор на от­делния индивид, на семейството или цялото село и особено ще се отнася до населението от ...

/ Антонина Желязкова 47

още