4 резултата за "картографиране"

Карта на районите в риск от наводнения в Дунавския район трябва да е готова през март 2017 г.

Карта на районите в риск от наводнения в Дунавския район трябва да е готова през март 2017 г.

Карти на районите под заплаха и в риск от наводнения вече са изготвени в три от районите за басейново управление на водите – Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския. През март предстои да бъде направена такава и за Дунавския район.

/ Дневник 1

още