8 резултата за "маркет мейкър"

Попитахме брокерите

Наемането на маркет мейкъри за дадена компания на българския пазар влияе ли на решенията на инвеститорите към акциите на тази компания?

/ "Дневник" 0

още