248 резултата за "на тази дата"

Намерени са 1 горещи теми

На тази дата
<span class="highlight">На</span> <span class="highlight">тази</span> <span class="highlight">дата</span>: Умира Мишел Фуко

На тази дата: Умира Мишел Фуко

... упражнява сериозно влияние върху развитието на историята на идеите, епистемологията, етиката и ... политическата философия през втората половина на XX век.

/ Дневник 23

още