37 резултата за "наети"

Средната заплата продължава да расте извън засегнатите от коронавируса сектори

Средната заплата продължава да расте извън засегнатите от коронавируса сектори

Наетите към края на 2020 г. намаляват с 20.8 хил., или с 0.9%, спрямо края на септември 2020 г., като достигат 2.23 милиона, сочат предварителните данни на Националния статистически институт

/ Татяна Димитрова 55
Заетите и икономическите активните българи намаляват

Заетите и икономическите активните българи намаляват

През второто тримесечие на 2020 г., преминало под знака на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка заради коронавируса, намаляват заетите и икономически активните българи, отчита Националният статистически институт.

/ Диана Пеева 15
Повече хора започват работа от записващите се в бюрата по труда

Повече хора започват работа от записващите се в бюрата по труда

В последните две седмици се наблюдава трайна тенденция повече хора да намират работа на ден отколкото да се регистрират като безработни в бюрата по труда, съобщи Министерството на социалната политика.

/ Татяна Димитрова 37
В близо половината активни компании единствен служител е собственикът

В близо половината активни компании единствен служител е собственикът

В близо половината от активно работещите компании в България единственият служител е собственикът. Делът на нововъзникващие дружества е приблизително постоянен с годините - около 12 на сто от всички компании.

/ Елена Геловска 26
Под 5% от фирмите успяват да просъществуват пет години

Под 5% от фирмите успяват да просъществуват пет години

Под 5% от предприятията, създадени през 2010 г., са продължили да бъдат активни пет години по-късно. Най-много фирми се създават в областта на търговията, но в този сектор са и най-много "умрелите" компании. Това се вижда от изследването на Националния ...

/ Дневник 56
Заетите в хотели и ресторанти - най-търсени и най-ниско платени

Заетите в хотели и ресторанти - най-търсени и най-ниско платени

През последните години хотелиерите и ресторантьорите непрекъснато се оплакват, че не им достигат кадри, особено такива, които са с нужната квалификация. В данните на статистиката за заетостта през септември и третото тримесечие се вижда, че това са и най- ...

/ Дневник 31
Над 45% от работещите фирми са без работници

Над 45% от работещите фирми са без работници

Общо 85% от действащите фирми в България са с до четирима работници, а над половината от тях нямат нито един нает. Това сочат данните от изследването на жизнеспособността на предприятията, изготвено от Националния статистически институт по данни към 2014 г ...

/ Дневник 61
За година безработните намаляват с една пета и вече са под 300 хил. души

За година безработните намаляват с една пета и вече са под 300 хил. души

Безработните са 279.6 хил., а коефициентът на безработица - 8.6%. В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. броят на безработните намалява с 19.9%, а коефициентът на безработица - с 2.0. Това сочат данните от изследването на работната сила през първото ...

/ Дневник 29
Заплатите в частния сектор нарастват с 9.2% за година

Заплатите в частния сектор нарастват с 9.2% за година

Броят на наетите се увеличава с 2.6% през първото тримесечие на 2016 г. спрямо същия период на миналата, а заплатата нараства средно с 8.4%. Средното брутно възнаграждения в страната е 931 лв., сочат предварителните данни на Националния статистически ...

/ Дневник 46
Наетите на трудов договор се увеличават с едва 0.4% към края на юни

Наетите на трудов договор се увеличават с едва 0.4% към края на юни

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите по трудов договор или служебно правоотношение към края на юни се увеличават 10.2 хил., или с 0.4% повече в сравнение с края на юни 2014 г.

/ Дневник 6
Средната заплата в далекосъобщенията надхвърли 2000 лв. през март

Средната заплата в далекосъобщенията надхвърли 2000 лв. през март

Първият сектор на българската икономика, в който средната работна заплата надхвърли психологическата граница от 2000 лв., са далекосъобщенията. Това се вижда от данните на Националния статистически институт за възнагражденията и наетите лица през първото ...

/ Дневник 88
Броят на наетите намалява

Броят на наетите намалява

Наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват в края на септември както спрямо предходното тримесечие, така и спрямо същия период на миналата година, съобщи Националният статистически институт.

/ Дневник 7
Помощта от ЕС за съкратените работници ще продължи поне до 2020 г.

Помощта от ЕС за съкратените работници ще продължи поне до 2020 г.

По настояване на парламента обхватът на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията отново е разширен, за да може да помогне на хората, които губят работните си места заради икономическата криза (тази мярка се прилагаше от 2009 г. до 2011 г.).

/ Дневник 2
За тримесечие намаляват и работещите, и заплатите

За тримесечие намаляват и работещите, и заплатите

В края на третото тримесечие, в което обикновено е пикът на сезонната заетост, намалява и броят на работещите и размерът на изплащаните възнаграждения. Това сочи сравнението на данните на Националния статистически институт (НСИ) за юли - септември спрямо ...

/ Дневник 41
В началото на 2013 г. намаляват заплатите в културата, образованието и науката

В началото на 2013 г. намаляват заплатите в културата, образованието и науката

В началото на 2013 г. заплатите на работещите в областта на културата, спорта и развлеченията намаляват със 17.9%, в образованието с 10.1%, а в научните изследвания - със 7.2%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за първото тримесечие ...

/ Дневник 8
Правителството одобри разпределението на спешния пакет от социални мерки (допълнена)

Правителството одобри разпределението на спешния пакет от социални мерки (допълнена)

На редовното си заседание днес правителството одобри предложеното от тристранния съвет разпределение на 41 млн. лева, които бяха осигурени за спешни социални мерки сред най-уязвимите групи. Финансирането по пера остава 75% за заетост и 25% за еднократни ...

/ Дневник 16

още