27 резултата за "научен институт"

Покана за съфинансиране на проекти с цел професионално развитие на учени

Обявена покана за "Съфинансиране на регионални, национални и международни програми" на изследователи по специфична програма "Хора" на Седма рамкова програма за научни изследвания.

/ Дневник 2

Покана за проектни предложения "Разработване на механизми за училищни и студентски практики".

МОН кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 3 "Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието", Основна област на ...

/ Dnevnik.bg 0

Програма "Насърчаване на гражданския диалог между Европейския съюз и Турция"

Кандидатите по тази програма могат да бъдат само организации от Р. Турция. Участието на български организации може да бъде само в качество на партньори.

/ Светлана Пейчева, Ралица Ковачева, Консултантска компания BENECON 0

Покана за набиране на партньори от ЕС по програма "Насърчаване на гражданския диалог между ЕС и Турция" - Университети.

Kандидатите по тази покана могат да бъдат само организации от Р. Турция. Участието на български организации може да бъде само в качество на партньори

/ Светлана Пейчева, Ралица Ковачева, Консултантска компания BENECON 2

още