5 резултата за "научен сътрудник"

Програма "Насърчаване на гражданския диалог между Европейския съюз и Турция"

Кандидатите по тази програма могат да бъдат само организации от Р. Турция. Участието на български организации може да бъде само в качество на партньори.

/ Светлана Пейчева, Ралица Ковачева, Консултантска компания BENECON 0

още