5 резултата за "номиниране"

Парламентът спешно да попълни състава на органите с изтекъл мандат

Парламентът спешно да попълни състава на органите с изтекъл мандат

Вече 18 месеца депутатите не съумяват да проведат прозрачни, почтени и конкурентни процедури за конституиране на различни контролни, надзорни и регулаторни органи.

/ Български институт за правни инициативи 13

още