79 резултата за "оперативна програма Административен капацитет ОПАК"

Покана за проекти за подобряване на работата на съдилищата

Ще бъдат финансирани проекти за повишаване на квалификацията на съдии и съдебни помощници за работа с дела от компетентността на съответния съд, както и за повишаване на квалификацията на административни ръководители, съдебни служители и администратори за ...

/ Дневник 1

Да мислим Оперативните програми като набор инструменти за социално развитие, с различни качества и приложения, но с общо предназначение

Решението е в обхващането на проблемите с изпълнението на Оперативните програми в глобален план и мисленето на програмите като набор инструменти за социално развитие, всеки от които има определени качества и приложения, различни от тези на другите ...

/ Дневник 1

Отговор на ОПАК по казус "Смяна на ръководител на общински проект"

Общинският съвет трябваше да утвърди кмета като ръководител на проекта, но гласува негативно. Свързахме се с управляващият орган, но отговорът бе, че това е прецедент. Очаквам вашата позиция.

/ Дневник 4

Обновеният регистър на Агенцията за обществените поръчки вече създава проблеми

"В момента Агенцията за обществени поръчки действително има проблем със сайта си, но той не е свързан с портала, а е чисто технически", обясниха от "Рила солюшънс"

/ Цветелина Катанска 11
Две фирми подадоха оферти за изграждане на информационна система на Русе

Две фирми подадоха оферти за изграждане на информационна система на Русе

"ТУ – София технологии" ЕООД и "Банк хай сис" ООД са фирмите, подали оферти за изработване на информационна система за управление на инвестиционните процеси и общинската собственост на територията на Русе

/ Росица Великова 2
Панаир на проектния кич

Панаир на проектния кич

Покрай тържествена покана за тържествено приключване на едногодишен проект на едногодишна неправителствена организация, свързан с "реализиране на прозрачност на действията на администрацията", се заинтригувах как точно се "реализира прозрачност" и потърсих ...

/ Фани Давидова* 54

още