11 резултата за "оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

Покана за подпомагане на изследванията и изследователските организации

... да укрепи и развие капацитета на българските изследователски организации за изпълнението ... и развойна дейност чрез предоставяне на подкрепа за обновяване и ... модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания.

/ Дневник 1
Катя Горанова, изп. директор <span class="highlight">на</span> Бизнес центъра за подпомагане <span class="highlight">на</span> малки и средни ...  Русе: Трябва да стимулираме производството <span class="highlight">на</span> биоенергия от отпадъци

Катя Горанова, изп. директор на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни ... Русе: Трябва да стимулираме производството на биоенергия от отпадъци

... беше включена в състава на комитета за наблюдение на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013. Горанова ... хоризонтални въпроси в област "Устойчиво развитие" на оперативната програма.

/ Росица Великова 2

още