8 резултата за "падеж"

Да инвестираме ли в нискорискови инструменти

Ако искате да инвестирате парите си на по-надежден пазар, отколкото фондовия, днес ще разгледаме специфичния инструмент облигации. Понякога те се използват за инвестиция и от индивидуалните инвеститори в комбинация с акции от различни компании.

/ Даниел Кръстев, Ивайло Груев 0

още