1 резултат за "перспективи за развитие"

... сдружение "Недвижими имоти" представиха перспективи и прогнози за развитие на пазара на недвижими ... имоти и жилищно кредитиране за 2013 ...

Пред брокери, клиенти и партньори те направиха и анализ на състоянието на пазара през изминалата 2012 г. според данните на двете организации

/ proximitysofia

още