5 резултата за "план за регулация и застрояване"

Невнесена такса от 20 лева проваля делото срещу строителството на "Корал"

Невнесена такса от 20 лева проваля делото срещу строителството на "Корал"

... делата заради неплатена такса за публикуване на информация за повторно подадените жалби ... казуса лица са малко и се уведомяват за жалбата като се призовават ...

/ Юлиана Колева, Зорница Латева 101

още