72 резултата за "покани"

"Алфа Рисърч": Неудобните ги отстраняват, нали

"Алфа Рисърч": Неудобните ги отстраняват, нали

Във връзка със съмненията за нарушени права и неправомерно отстраняване от обществена поръчка "Алфа Рисърч" изпрати отворено писмо до Сметната палата, държавната финансова инспекция с копия до заинтересовани институции и медии.

/ Дневник 171

Покана за проекти в подкрепа на малките и средните предприятия

Обявена е покана за съвместни проекти в сферата на информационните и комуникационните технологии (SME Initiative on Digital Content and Languages) по специфична програма "Сътрудничество" на Седмата рамкова програма за научни изследвания.

/ Дневник 0

Покана за проекти с цел опазване на птици

Обявена е покана за проектни предложения с цел "Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания".

/ Дневник 0

още