10 резултата за "права на жените"

В България през 2018 година 3300 непълнолетни са родили деца

В България през 2018 година 3300 непълнолетни са родили деца

На тази дата се провежда редовна сесия на ООН в Женева по прилагането ... на международен документ ... 1982 г. - Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.

/ Видка Атанасова 43

още