55 резултата за "преработка на отпадъци"

Въпрос <span class="highlight">на</span> интелигентност и дисциплина е отпадъците да се използват

Въпрос на интелигентност и дисциплина е отпадъците да се използват

Франц Нойбахер е директор на консултантската фирма UV&P ... инженерна химия и управление на околната среда. Работил е ... редица австрийски организации – министерството на околната среда, асоциацията по ... битовата смет и кражбите на метални съоръжения в Австрия, ...

/ Георги Жечев 8

Пет бизнес организации се обединяват срещу новия закон за отпадъците

... за управление на отпадъците. Сред инициаторите на споразумението са Асоциацията на Металургичната Индустрия ... ресурс" и Гражданска инициатива на търговците на черни и цветни метали и ...

/ Дневник 9
Пари <span class="highlight">на</span> боклука

Пари на боклука

Какво ви идва наум, когато чуете сумата 7 милиарда евро? Ще кажете, че това са парите по европейските фондове, които България трябва да оползотвори в първите години от членството си в Европейския съюз (ЕС).

/ Георги Жечев 11
Брюксел пак върна <span class="highlight">на</span> София завода за боклука

Брюксел пак върна на София завода за боклука

... два от компонентите на системата за третиране на сметта на София - ... инсталациите за компостиране на зелени и хранителни отпадъци, и те ще ... За самия завод за отпадъци обаче още няма положително ... се казва в писмо на председателя на Европейската комисия Жозе ...

/ Дневник 8
Русе търси партньор за концепция за отпадъците

Русе търси партньор за концепция за отпадъците

... трябва да съдържат схема на инсталации за преработка на отпадъците, както и ... количествени параметри, които доказват, че чрез използването на ... такива съоръжения се намалява обемът на сметта, постъпваща ...

/ Росица Великова 1

И в Русе назря проблемът със завод за преработка на отпадъци

... проблемът със завод за преработка на отпадъци, тъй като капацитетът на регионалното депо се ... проучване на възможностите за изграждане на съоръжения за сепариране и обработка на отпадъците ...

/ Росица Великова, Русе 0

"Каолин" заяви, че ще става въглеродно-неутрална компания

Дружеството възнамерява в следващите десетина години да приведе да сведе до минимум парниковите си емисии. Дотогава, според неговата "зелена стратегия", всички производства ще се захранват от възобновяеми енергоизточници

/ Б&Е 0

Общинският съвет в Пазарджик реши да започне изграждането на депо за отпадъци

... на Пазарджик отхвърляха проекта за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци ... , по време на последното заседание 26 ... . Така беше дадено начало на проекта, отлаган повече от ... година. Той е на стойност близо 12.6 млн ...

/ Катя БУЗНИК, Пазарджик 0

"Мегапорт" ще рециклира 5000 тона полиетиленови отпадъци годишно ще рециклира годишно "Мегапорт"

Над 5000 тона полиетиленови отпадъци ще рециклира годишно "Мегапорт" ООД ... който беше открит в края на миналата година. В него са ... млн. лв. Модерната линия за преработка на полиетиленови опаковки е с най ... Ангелов, съсобственик и управител на компанията.

/ Мила Милчева, Велико Търново 1

още