22 резултата за "приобщаващо образование"

Как се задържат децата в образователната система - опитът на канадски експерти

Как се задържат децата в образователната система - опитът на канадски експерти

С Дарел Кол и Лаша Стодър "Детски Дневник" разговаря за разработените програми, за опита им във въвличане и задържане на децата в образователната система, както и помощта, която оказват на младите хора в избор на професия.

/ Видка Атанасова 23
Празник на приобщаващото <span class="highlight">образование</span> ще огласи Южния парк в София

Празник на приобщаващото образование ще огласи Южния парк в София

Ще бъдат връчени наградите на победителите в конкурсите "Учителят, който обича всички", "Приобщаващи практики в класната стая" и "Практики за приобщаване на широката общност към училищния живот".

/ Дневник 10
Учителите от 19-о СУ в София не са искали детето с проблемно поведение да бъде преместено

Учителите от 19-о СУ в София не са искали детето с проблемно поведение да бъде преместено

За промяна в Държавния образователен стандарт настояват учителите и служителите на 19-о СУ Елин Пелин" в София, чийто ученик от трети клас беше преместен в друго училище след протест на учители и родители.

/ Дневник 18
Детското въображение е победител в конкурси за есе и рисунка

Детското въображение е победител в конкурси за есе и рисунка

Целта на конкурсите е да провокират децата да се замислят и разкажат за моментите, когато някой им е помогнал, накарал ги е да се чувстват щастливи и специални в училище или те са направили същото за някой друг.

/ Дневник 0

още