1391 резултата за "производство"

По-скъп газ от този през април не можем да поемем, обявиха индустриални потребители

По-скъп газ от този през април не можем да поемем, обявиха индустриални потребители

Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори поиска в отворено писмо до редица институции разяснения за ситуацията с доставката на природен газ и очакваната цена

/ Татяна Димитрова 127

още