43 резултата за "първо четене"

Парламентът прие на <span class="highlight">първо</span> <span class="highlight">четене</span> закона за ограничаване на износа на някои лекарства

Парламентът прие на първо четене закона за ограничаване на износа на някои лекарства

В промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се предвижда създаването на Експертен съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), който да изготви списък с лекарствени продукти, за които може да се ограничава износът, за да ...

/ Дневник 3
Парламентът ще гласува на <span class="highlight">първо</span> <span class="highlight">четене</span> държавния бюджет за 2018 г.

Парламентът ще гласува на първо четене държавния бюджет за 2018 г.

Приоритетите са фокусирани върху реформите в сектор "Образование", отбраната и сигурността, социалната и здравна политика, както и провеждането на Председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.

/ Дневник 7
Депутатите приеха съдебния закон на <span class="highlight">първо</span> <span class="highlight">четене</span>, ще го променят на второ (допълнена)

Депутатите приеха съдебния закон на първо четене, ще го променят на второ (допълнена)

Новите текстове в закона предвиждат по-големи правомощия на общите събрания на съдиите, процедурите, по които Инспекторатът към ВСС ще извършва проверките на магистратите, и разпоредби, свързани с йерархичността в прокуратурата.

/ Дневник 4
Депутатите разглеждат съдебния закон на <span class="highlight">първо</span> <span class="highlight">четене</span>

Депутатите разглеждат съдебния закон на първо четене

Новите текстове предвиждат по-големи правомощия на общите събрания на съдиите, процедурите, по които Инспекторатът към ВСС ще извършва проверките на магистратите, и разпоредби, свързани с йерархичността в прокуратурата.

/ Дневник 4
Законът за забрана на забулване влиза в програмата на парламента за тази седмица

Законът за забрана на забулване влиза в програмата на парламента за тази седмица

Той предвижда на публични места да не може да се носи облекло, скриващо напълно или частично лицето. Записано е още, че забраната ще важи за всички официални институции и обекти в селата и градовете, свързани с предоставянето на административни, ...

/ Дневник 31
Парламентът прие трафични данни да се използват и за издирване на жертви на престъпление

Парламентът прие трафични данни да се използват и за издирване на жертви на престъпление

С една от промените се дава възможност в случай на издирване на лице при поискване от компетентни органи предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, да предоставят достъп до съхраняваните данни.

/ Дневник 8
Антикорупционният закон ще бъде гласуван на <span class="highlight">първо</span> <span class="highlight">четене</span> в парламента

Антикорупционният закон ще бъде гласуван на първо четене в парламента

Новият закон е стъпка, предвидена в антикорупционната стратегия, приета от кабинета в началото на пролетта. Новото антикорупционно звено ще обедини БОРКОР, Комисията за конфликт на интереси и отдели от Сметната палата.

/ Дневник 10
Депутатите продължават да обсъждат текст по текст закона за училищното образование

Депутатите продължават да обсъждат текст по текст закона за училищното образование

Законът, на който образователното министерство разчита, за да започне реформата в българското образование, беше внесен от депутата от ГЕРБ и бивш образователен заместник-министър Милена Дамянова през ноември.

/ Дневник 6
Парламентът прие на <span class="highlight">първо</span> <span class="highlight">четене</span> промените в закона за здравното осигуряване

Парламентът прие на първо четене промените в закона за здравното осигуряване

Сред целите на реформата в сектора министърът на здравеопазването Петър Москов посочи намаляване на отделните показатели в отделните възрастови групи на заболяваемост и на обща смъртност на населението.

/ Дневник 21

още