667 резултата за "работодатели"

Работодателите плащат за 1 отработен час с 8.9% повече от миналата година

Работодателите плащат за 1 отработен час с 8.9% повече от миналата година

През третото тримесечие на 2018 г. общите разходи на работодателите за един час, отработен час от наетите от тях хора, нарастват с 8.9% спрямо третото тримесечие на 2017 г., сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

/ Дневник 16
Бизнесът е съгласен да вдигне заплащането на нощния труд, но под условие

Бизнесът е съгласен да вдигне заплащането на нощния труд, но под условие

Работодателските организации са съгласни със синдикатите, че нормативната уредба, определяща надбавките за нощен труд е остаряла и размерът им трябва да се осъвремени. Едновременно с това бизнес съюзите настояват евентуална промяна да се обсъжда в пакет с ...

/ Дневник 9
Промени в Закона за счетоводството затрудняват малките фирми, предупреждават <span class="highlight">работодатели</span>

Промени в Закона за счетоводството затрудняват малките фирми, предупреждават работодатели

Организацията посочва, че очевидно не е взето предвид нейното предложение, подкрепено и от Националния икономически съвет, да се намали административната тежест над 6 хил. малки предприятия, като от тях не се изисква такъв одит.

/ Дневник 14
Две трети от работодателите заявяват, че ще наемат персонал

Две трети от работодателите заявяват, че ще наемат персонал

Сред специалистите с висше образование са заявени предимно машинни, електроинженери и строителни инженери, ИКТ специалисти, финансови и административни специалисти, педагози и учители, медицински персонал.

/ Дневник 17
Работници мигранти в ЕС са подложени на жестока експлоатация, твърди доклад

Работници мигранти в ЕС са подложени на жестока експлоатация, твърди доклад

Интервюираните за доклада мигранти казват, че са работили месеци наред за минимално или никакво заплащане, били са лишени от почивки, от достъп до тоалетна и баня, били са подложени на заплахи и насилие.

/ Дневник 16
Нова идея: Глоби за <span class="highlight">работодатели</span> без служители с увреждания

Нова идея: Глоби за работодатели без служители с увреждания

Финансови санкции за работодателите, които нямат служители с увреждания или са наели по-малко, отколкото е определената за тях квота, предлага текст, залегнал в подготвяни от работна група промени в Закона за хората с увреждания. обсъждана в работната ...

/ Дневник 33
В бюра по труда все още има пари за обучение на безработни по заявка от фирмите

В бюра по труда все още има пари за обучение на безработни по заявка от фирмите

Държавата поема на работодателите разходите за заплата на всеки нает безработен, ако е включен в дуално обучение, а също и на неговия наставник. Това напомни Агенцията по заетостта по повод оплакванията от бизнеса за недостиг на кадри с нужната им ...

/ Дневник 6

още