37 резултата за "разделно събиране на отпадъци"

Любезна кофа, 50 спасени книги и още идеи за живот без боклук

Любезна кофа, 50 спасени книги и още идеи за живот без боклук

"Любезната кофа" е контейнер за разделно събиране на отпадъци, който благодари, когато хвърлиш своя ... си сам: живот без боклук" на екологично сдружение "За Земята". През ... , Казанлък и Асеновград са осъществили на практика идеите си за намаляване на отпадъци.

/ Дневник 8
Бизнесът и организациите за опаковки са срещу система за връщане <span class="highlight">на</span> бутилки

Бизнесът и организациите за опаковки са срещу система за връщане на бутилки

Организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки и производителите на безалкохолни напитки у ... се обявиха единодушно против въвеждането на депозитната система за еднократни опаковки ...

/ Босилена Мелтева 46
<span class="highlight">Разделно</span> <span class="highlight">събиране</span> <span class="highlight">Разделно</span> <span class="highlight">събиране</span> <span class="highlight">Разделно</span> <span class="highlight">събиране</span>

Разделно събиране

... разделно отпадъците в определените за това контейнери, за чието събиране общината плаща на ... , че фирмата ще преработи тези отпадъци (пластмаса, хартия, стъкло и метали ...

/ moi6e...tolkoz 32
Екоминистерството отчита отстъпление при разделното <span class="highlight">събиране</span> <span class="highlight">на</span> отпадъците

Екоминистерството отчита отстъпление при разделното събиране на отпадъците

... прави преглед на ефективността от прилагането на Закона за управление на отпадъците и ... ., когато са били установени стандарти на системите за разделно събиране на отпадъците.

/ Дневник 21
От 2013 г. всички фирми са длъжни да събират <span class="highlight">разделно</span> отпадъците си

От 2013 г. всички фирми са длъжни да събират разделно отпадъците си

... длъжни по закон да събират разделно отпадъците си от хартия, ... също така да ги предават на дружества, които имат разрешение ... търговия с тях или на специални организации по оползотворяването ... януари то засяга всички ползватели на търговски обекти, промишлени и ...

/ Дневник 11

още