1889 резултата за "ремонт"

Намерени са 1 горещи теми

Ремонтите в центъра на София
Министърът на културата бил безсилен да спре поставянето на "отвратителна дограма" на музей

Министърът на културата бил безсилен да спре поставянето на "отвратителна дограма" на музей

Сградата на художествената галерия "Борис Денев" във Велико Търново не е паметник на културата и се стопанисва от кмета на Велико Търново (Даниел Панов - бел.ред)

/ Лора Филева 31

още