12 резултата за "рискови групи"

Попитахме брокерите

Подбират ли инвеститорите публичните предлагания, в които участват? Какви са рисковете от участието в едно IPO на всяка цена?

/ "Дневник" 0

Рамкова програма: Основни права и правосъдие

Тази рамкова програма се състои от пет инструмента: ДАФНЕ III (Превенция и борба срещу насилието спрямо деца, младежи и жени и защита на жертвите и групите в риск), Предпазване от и инфомация за наркотичните вещества, Основни права и гражданско участие, ...

/ Dnevnik.bg 0

още