110 резултата за "салдо"

Салдото в бюджета в края на май остава положително, бизнесклиматът се подобрява

Салдото в бюджета в края на май остава положително, бизнесклиматът се подобрява

Към края на май приходите в бюджета превишават разходите и салдото е положително в размер на 1.279 млрд. лв., сочат предварителните данни на Министерството на финансите.

/ Елена Геловска 65
Дефицит за ноември и излишък от над 2.3 млрд. за единадесетте месеца очакват от Министерство на финансите

Дефицит за ноември и излишък от над 2.3 млрд. за единадесетте месеца очакват от Министерство на финансите

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните, включително и осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата ...

/ Дневник 9
Износът расте с 15% от януари до март

Износът расте с 15% от януари до март

През първите три месеца на годината износът на България е за 12.2 млрд. лв. и расте с 14.8% в сравнение с периода януари - март на предходната година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

/ Дневник 6
През януари и февруари износът за ЕС се е увеличил с 9%

През януари и февруари износът за ЕС се е увеличил с 9%

Износът за януари и февруари е в размер на 4.95 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите - членки на Европейския съюз.

/ Дневник 9
Министерството на финансите очаква излишък от 1.6 млрд. лв. в края на април

Министерството на финансите очаква излишък от 1.6 млрд. лв. в края на април

Министерството на финансите очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на април 2017 г. да бъде положително в размер на 1.601 млрд. лв. (1.6% от прогнозния БВП), съобщи пресслужбата на ведомството.

/ Дневник 7
Излишъкът в бюджета продължава да расте и през септември

Излишъкът в бюджета продължава да расте и през септември

Министерството на финансите очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за деветмесечието на 2016 г. да бъде положително в размер на 3.388 млрд лв. (3.8% от прогнозния БВП), съобщиха от ведомството.

/ Дневник 34
Министерството на финансите отчете двойно по-голям излишък спрямо май 2015 г.

Министерството на финансите отчете двойно по-голям излишък спрямо май 2015 г.

Министерството на финансите очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на май да бъде положително в размер на 2.683 млрд. лв. (3.0 % от прогнозния БВП).

/ Дневник 28
Търговията с ЕС се съживява, с трети страни се свива

Търговията с ЕС се съживява, с трети страни се свива

Българският износ между януари и ноември нараства с 5.3% спрямо предходната година, а вносът - с 4.3%, съобщи Националният статистически институт. От данните обаче се вижда, че съживяването на търговията се дължи основно на страните от ЕС, докато в ...

/ Дневник 18
Износът за ЕС се е увеличил с почти 10% за осеммесечието, отчете статистиката

Износът за ЕС се е увеличил с почти 10% за осеммесечието, отчете статистиката

Износът на България за страните от ЕС се увеличава с 9.7% за първите осем месеца на годината спрямо същия период на миналата година и достига 19.2 млрд. лева. Вносът също скача и е за 21.6 млрд. лв.

/ Дневник 19
Износът на България се е увеличил с 8% за първите осем месеца на 2015 г.

Износът на България се е увеличил с 8% за първите осем месеца на 2015 г.

България е изнесла стоки на обща стойност 30.3 млрд. лева през периода януари - август 2015 г. За същия период в страната са внесени стоки на стойност общо 34 млрд. лв., или с 3.1% повече спрямо същия период на предходната година.

/ Дневник 44

още