103 резултата за "салдо"

Дефицит за ноември и излишък от над 2.3 млрд. за единадесетте месеца очакват от Министерство на финансите

Дефицит за ноември и излишък от над 2.3 млрд. за единадесетте месеца очакват от Министерство на финансите

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните, включително и осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата ...

/ Дневник 9
Износът расте с 15% от януари до март

Износът расте с 15% от януари до март

През първите три месеца на годината износът на България е за 12.2 млрд. лв. и расте с 14.8% в сравнение с периода януари - март на предходната година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

/ Дневник 6
През януари и февруари износът за ЕС се е увеличил с 9%

През януари и февруари износът за ЕС се е увеличил с 9%

Износът за януари и февруари е в размер на 4.95 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите - членки на Европейския съюз.

/ Дневник 9
Министерството на финансите очаква излишък от 1.6 млрд. лв. в края на април

Министерството на финансите очаква излишък от 1.6 млрд. лв. в края на април

Министерството на финансите очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на април 2017 г. да бъде положително в размер на 1.601 млрд. лв. (1.6% от прогнозния БВП), съобщи пресслужбата на ведомството.

/ Дневник 7
Излишъкът в бюджета продължава да расте и през септември

Излишъкът в бюджета продължава да расте и през септември

Министерството на финансите очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за деветмесечието на 2016 г. да бъде положително в размер на 3.388 млрд лв. (3.8% от прогнозния БВП), съобщиха от ведомството.

/ Дневник 34
Министерството на финансите отчете двойно по-голям излишък спрямо май 2015 г.

Министерството на финансите отчете двойно по-голям излишък спрямо май 2015 г.

Министерството на финансите очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на май да бъде положително в размер на 2.683 млрд. лв. (3.0 % от прогнозния БВП).

/ Дневник 28
Търговията с ЕС се съживява, с трети страни се свива

Търговията с ЕС се съживява, с трети страни се свива

Българският износ между януари и ноември нараства с 5.3% спрямо предходната година, а вносът - с 4.3%, съобщи Националният статистически институт. От данните обаче се вижда, че съживяването на търговията се дължи основно на страните от ЕС, докато в ...

/ Дневник 18
Износът за ЕС се е увеличил с почти 10% за осеммесечието, отчете статистиката

Износът за ЕС се е увеличил с почти 10% за осеммесечието, отчете статистиката

Износът на България за страните от ЕС се увеличава с 9.7% за първите осем месеца на годината спрямо същия период на миналата година и достига 19.2 млрд. лева. Вносът също скача и е за 21.6 млрд. лв.

/ Дневник 19
Износът на България се е увеличил с 8% за първите осем месеца на 2015 г.

Износът на България се е увеличил с 8% за първите осем месеца на 2015 г.

България е изнесла стоки на обща стойност 30.3 млрд. лева през периода януари - август 2015 г. За същия период в страната са внесени стоки на стойност общо 34 млрд. лв., или с 3.1% повече спрямо същия период на предходната година.

/ Дневник 44
Спадът в износа за трети страни се забавя

Спадът в износа за трети страни се забавя

Спадът в износа на България към трети страни се забавя, показват данните на Националния статистически институт(НСИ). От януари до края на юни експортът извън ЕС е за 7.5 млрд. лв., или с 12.1 на сто по-малко спрямо същия период през миналата година.

/ Дневник 5
Износът за ЕС намалява до април

Износът за ЕС намалява до април

Между януари и април износът на България за останалите страни - членки на ЕС намалява с 0.9% спрямо същия период на миналата година и е на стойност 8.3 млрд. лв., съобщи Националният статистически институт.

/ Дневник 0
Износът нараства, вносът се свива през първото шестмесечие

Износът нараства, вносът се свива през първото шестмесечие

През първите шест месеца на 2013 г. износът на български стоки се увеличава със 7.8% спрямо същия период на миналата година, а вносът се свива с 1 на сто, съобщи Националният статистически институт.

/ Дневник 20
Износът към ЕС намалява през 2012 г., вносът се увеличава

Износът към ЕС намалява през 2012 г., вносът се увеличава

Износът на България към останалите страни - членки на Европейския съюз, намалява през 2012 г. с 3.6%. Вносът нараства повече - със 7.5%. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), разпространени днес.

/ Дневник 19

още