6 резултата за "свободна търговска зона"

Добрина ПРОДАНОВА, председател на Търговско-промишлената камара – Пловдив: Липсват закони за икономическите зони

Добрина ПРОДАНОВА, председател на Търговско-промишлената камара – Пловдив: Липсват закони за икономическите зони

Вече има шест-седем зони. Държавата обаче трябва да създаде подходящо законодателство за тях. Световният опит показва, че икономическите зони трябва да се управляват локално. У нас това може да стане в момента само ако зоната се държи и ръководи от частна ...

/ "Дневник" 0
Добрина ПРОДАНОВА, председател на Търговско-промишлената камара – Пловдив: Липсват закони за икономическите зони

Добрина ПРОДАНОВА, председател на Търговско-промишлената камара – Пловдив: Липсват закони за икономическите зони

Вече има шест-седем зони. Държавата обаче трябва да създаде подходящо законодателство за тях. Световният опит показва, че икономическите зони трябва да се управляват локално. У нас това може да стане в момента само ако зоната се държи и ръководи от частна ...

/ "Дневник" 2

още