646 резултата за "сгради"

Столичната община ще подпомага собственици на <span class="highlight">сгради</span> - паметници на културата, да ги реставрират

Столичната община ще подпомага собственици на сгради - паметници на културата, да ги реставрират

Общината ще прави проектите за реставрация и ще придвижва документите в администрациите. За тази цел тази година са планирани 300 000 лв., а един проект може да е на стойност до 75 000 лв.

/ Дневник 15
Министерство на културата обяви какво прави за опазването на ценните <span class="highlight">сгради</span>

Министерство на културата обяви какво прави за опазването на ценните сгради

Министърът на културата и директорът на Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) подготвят необходимите заповеди за изпълнението на препоръките, дадени в доклада на Сметната палата, по повод откритите пропуски в опазването на сградите- ...

/ Дневник 4
Представителният център на София

Представителният център на София

По улица "Московска", в представителния център на София, една великолепна наскоро реставрирана триетажна постройка ще ви направи впечатление-домът на някогашният индустралец Киро Стефанов.

/ zms15783 7
Изложба "Фасада на годината"

Изложба "Фасада на годината"

Градското пространство "Моста на влюбените при НДК" представя чрез снимки строителни обекти, участвали през 2017 г. в конкурса "Фасада на годината".

/ zms15783 5
Строителството намалява с 2% през септември

Строителството намалява с 2% през септември

През септември 2018 г. индексът на произведената строителна продукция е под равнището от предходния месец, като намалението на продукцията от гражданското/инженерното строителство е с 3.1%, а от сградното строителство - с 1.1 на сто.

/ Дневник 0

още