3 резултата за "сепариране на отпадъци"

Столичният кмет и екоминистърът откриха инсталация за сепариране на отпадъци в Суходол

... министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров откриха инсталация за сепариране на ... смесени битови отпадъци в депото в Суходол ... .Инвестиции за изграждане на инсталацията са ...

/ Б&Е 0

още