377 резултата за "сестри"

Кратки новини

Кратки новини

"Кратки новини" е рубрика на "Дневник", в която редакцията събира новините, за които няма да бъде написана статия, но е важно да бъдат отбелязани

/ Дневник 29
Детските ясли вече ще могат да назначават педагози, лекарски асистенти и фелдшери

Детските ясли вече ще могат да назначават педагози, лекарски асистенти и фелдшери

Министерството на здравеопазването (МЗ) е приело промяната в Наредба 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

/ Андриян Георгиев 4

още