1 резултат за "сом"

Намерени са 1 горещи теми

Сомалийски пирати
Шипобузестият рак и китайски поспаланко навлизат инвазивно в страната

Шипобузестият рак и китайски поспаланко навлизат инвазивно в страната

Шипобузест рак, черно дънно сомче и китайски поспаланко – това са имената в превод на три инвазивни чужди вида, открити на територията на България от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките (ИБЕИ ...

/ Дневник 22

още