62 резултата за "социална отговорност"

ЕЙ И ЕС България стартира интернет страницата си

ЕЙ И ЕС България стартира интернет страницата си

ЕЙ И ЕС България стартира интернет страницата – www.aes.bg, с която представя своята корпоративна идентичност; ценностите, които ръководят компанията, историята и фактите, свързани с дейността й в България

/ ЕЙ И ЕС България 0

Мусала Софт е първата компания в България с внедрен стандарт за социална отговорност

Стандартът обхваща широк спектър от препоръки и предлага инструменти за компаниите, с които те да оказват положително въздействие върху хората и околната среда, както и върху начина, по който управляват своя бизнес

/ Мусала Софт 0
"Алкомет" АД водещ производител на алуминиеви валцови и пресови изделия на Балканския полуостров

"Алкомет" АД водещ производител на алуминиеви валцови и пресови изделия на Балканския полуостров

"Алкомет" АД, град Шумен е един от водещите производители на алуминиеви валцови и пресови изделия на Балканския полуостров и единствената по рода си компания на територията на Република България, съчетаваща производството на двата вида продукти

/ Алкомет 0

Успешните КСО практики от ЕС идват в София

На 21 юни (петък) ще се състои обучение "Успешни КСО практики от ЕС" със специален гост-лектор Флоранс Вайзбрук - работила с над 500 организации в областта на съставяне на КСО стратегии, провеждане на КСО обучения, въвеждане на КСО политики и др.

/ Асоциация Корпоративна Социална Отговорност - България 0

ОББ е генерален спонсор за 10-та юбилейна година на Мартенски музикални дни в Русе

Кметът на Русе Пламен Стоилов получи от ОББ позлатена роза в знак на дългогодишното партньорство на банката за едно от основните културни събития в града

/ Комуникационна агенция PRoWay 0
Брюксел предлага мерки за насърчаване на социално отговорния бизнес

Брюксел предлага мерки за насърчаване на социално отговорния бизнес

Като част от мерките Брюксел планира да въведе ново означение - "Европейски фондове за социално отговорно предприемачество". Целта е инвеститорите да могат лесно да разпознаят фондовете, които инвестират в европейски социално отговорни предприятия. Фонд, ...

/ Дневник 2

още