1 резултат за "споделено време"

<span class="highlight">Време</span> за Rock’n’Roll

Време за Rock’n’Roll

За Ивайло Цветков - Нойзи стремежът към качествено удоволствие прогресивно намалява. А в контекста на това, че вече можем всичко, днес въпросът не е "кой", а "как".

/ Amstel 0

още