3227 резултата за "среда"

Намерени са 1 горещи теми

Градска среда
Срещата за климата: светът търси спасение от "колективното самоубийство"

Срещата за климата: светът търси спасение от "колективното самоубийство"

Войната в Украйна оставя силен отпечатък - заради причинената енергийна криза и задълбочаващите се икономически трудности в много държави. Да се говори за зелена енергия и намаляване на емисии в такива условия, е трудно.

/ Ангел Петров 72

още