530 резултата за "стипендии"

Намерени са 2 горещи теми

Стипендии Ученически стипендии
Съдът обяви ромските <span class="highlight">стипендии</span> за успех над 3.50 за дискриминация

Съдът обяви ромските стипендии за успех над 3.50 за дискриминация

Ромски организации коментираха в хода на съдебната битка, че според закона за защита от дискриминация изравнителните мерки за групи, които са в неравностойно положение, не могат да се определят за дискриминационни.

/ Дневник 103
Правителството предлага <span class="highlight">стипендии</span> за студентите за практики извън предвидените по учебен план

Правителството предлага стипендии за студентите за практики извън предвидените по учебен план

Парите за стипендиите на студентите и присъщите разходи при провеждане на студентските практики се осигуряват от собствени приходи на висшите училища или чрез финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове.

/ Дневник 1
В писмо до премиера и депутатите докторанти искат увеличение на стипендиите си

В писмо до премиера и депутатите докторанти искат увеличение на стипендиите си

В момента тя е 450 лева на месец, което е с 10 лева по-малко от минималната работна заплата. Размерът на стипендията не е променян от 2008 г., когато минималната работна заплата е била 220 лева, се казва в писмото.

/ Дневник 10
Юрист, финансист и двама психолози получиха стипендиите от фонда "Иди, учи и се върни"

Юрист, финансист и двама психолози получиха стипендиите от фонда "Иди, учи и се върни"

Общо 32 хиляди лева бяха събрани и след това раздадени в кампанията на фонда "Иди, учи и се върни" на сдружение "Тук-Там". Вместо трима стипендианти, както беше планирано, организацията избра четирима, които ще получат финансова подкрепа за следването си в ...

/ Дневник 26
По стъпките на възрожденците с кампанията "Сговорна дружина носи опит от чужбина"

По стъпките на възрожденците с кампанията "Сговорна дружина носи опит от чужбина"

Новата благотворителна кампания на сдружение "Тук-Там" иска да подкрепи обучението на млади българи навън, които после да се върнат и да пренесат знанията си тук, също както са правили възрожденците в началото на 20 век, за да въведат модерността в ...

/ Дневник 10
Правителството отпусна допълнително над 21 хил. лв. за даровити деца

Правителството отпусна допълнително над 21 хил. лв. за даровити деца

Програмата, приета от правителството през март, предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби на учениците, класирали се на призови места на конкурси, олимпиади и състезания с висок критерий при излъчване на победителите.

/ Дневник 4

още