5 резултата за "строителни обекти"

Странно е, че са незаконни

Камъните и баластрата от река Места се изгребват незаконно, а инертните материали безпроблемно се пласират в бурното застрояване на Банско и Разлог.

/ "Дневник" 5

още